Як Укроборонпром використовує внески підприємств – учасників концерну.

 

        Статутом Укроборонпрому передбачено, що Концерн діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, а джерелами формування майна Концерну, серед іншого, є:

  • доходи від господарської діяльності, а також доходи від операцій з цінними паперами, капітальних вкладень;
  • внески учасників Концерну.

        Враховуючи те, що Концерн господарської діяльності, практично, не здійснює і утримується за рахунок внесків підприємств — учасників, цікавим є питання, як використовуються внески підприємств юридичною службою Концерну.

        Наприкінці минулого та на початку нинішнього року Державною аудиторською службою було проведено фінансовий аудит діяльності Концерну за період з 01.07.15 по 31.12.17.

        Результати оформлено у вигляді АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ від 23.03.18 № 08-22/1.

        За цей період Концерном укладалися договори про надання послуг цивільно-правового характеру з фізичними особами та договори про надання юридичних, консультаційних послуг з юридичними особами.

        При цьому, у структурі Концерну є Юридичний департамент фактична чисельність якого на 01.10.15 складала 21 од., а на 01.01.17 — 23 од. Річний фонд заробітної плати на утримання зазначеного департаменту тільки за посадовими окладами був у 2015 році — 3,4 млн. гривень, у 2016 — 6,0 млн., у 2017 році — 6,7 млн. гривень.

        Аналіз штатного розпису юридичного департаменту засвідчує, що у складі департаменту є управління правового забезпечення (відділ нормативно — правової роботи — 4 од., відділ правового супроводження — 6 од.) управління претензійно-позовної роботи (відділ судової роботи — 4 од., сектор взаємодії із правоохоронними органами та контролюючими органами — 3 од.), управління правової підтримки підприємств (заступник директора департаменту — начальник управління та провідний юрисконсульт — 3 од.).

        У грудні 2016 р. Концерном в особі заступника генерального директора КОСТРИЦЬКОГО В. В. укладено договір від 03.12.15 № UOP — 2.2-127Д-15 з ТОВ «Юридична компанія «Моріс Груп» (далі – ЮК «Моріс Груп»), в особі директора Турчина Л. М. про надання юридичних послуг вартістю 15 тис. гривень на місяць.

        У лютому 2017 р. між Концерном в особі заступника генерального директора КОСТРИЦЬКОГО В. В. та ТОВ «ЮК «Моріс Груп» в особі директора Турчина Л.М. укладено договір від 06.02.17 № ІЮР-2.21-25-Д-17 про надання юридичних послуг щодо представництва інтересів Концерну в судових процесах при розгляді судових спорів, в яких Концерн є учасником, вартістю 5 тис. гривень на місяць терміном до 31.12.17.

        Договором від 18.04.17 до Договору від 06.02.17 № ІЮР-2.21-25-Д- 17 внесено зміни щодо збільшення місячної вартості послуг до 18 тис. гривень.

        Відповідно до п. 1.2 договорів, юридичні послуги надаються відповідно до запитів Концерну, що оформляються у вигляді Замовлень на надання юридичних послуг, які є невід’ємною частиною договору.

        Протягом періоду, який підлягав аудиту, Концерном перераховано ТОВ «ЮК «Моріс Груп» коштів на загальну суму 333,0 тис. гривень.

        Загалом за період з грудня 2015 по грудень 2017 року ТОВ «ЮК «Моріс Груп» на підставі укладених замовлень було передано для супроводу та представництва інтересів Концерну близько 30 судових справ.

        Згідно з актами надання юридичних послуг ТОВ «ЮК «Моріс Груп» здійснювало підготовку процесуальних документів, представництво інтересів Концерну за позовами до учасників Концерну щодо стягнення грошових коштів, витребування майна та за позовом працівників Концерну та працівників підприємств — учасників Концерну щодо поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Загалом ТОВ «ЮК «Моріс Груп» надано акти юридичних послуг на суму 351,0 тис. гривень.

        Аудиторським дослідженням з’ясовано, що Концерн позивався до підприємств-учасників, які мали нестабільне фінансове становище щодо повернення останніми поворотної фінансової допомоги, а саме:

казенне підприємство «Зміївський ремонтний енергомеханічний завод» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік мало збиток – 2.4 млн грн., заборгованість із заробітної плати — 1,4 млн грн;

державне підприємство «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік

мало збиток 4,8 млн. грн., заборгованість із заробітної плати — 5,6 млн грн;

державне підприємство «Шосткинський казенний завод «Зірка» за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік мало збиток 34,1 млн. грн, заборгованість із заробітної плати — 0,8 млн грн;

державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод» звітності до Концерну за 2016 рік не подавало, заборгованість із заробітної плати — 43,2 млн грн.

        Рішенням від 27 жовтня 2015 № 915/1436/15 у зв’язку із неналежним виконанням зобов’язань за договором позики № UOP-2.011-72-Д-14 від 30.04.14., з Державного підприємства «Український радіотехнічний інститут» на користь Концерну стягнуто 120 тис. грн. основного боргу, 927 грн. 3% річних, 3130 грн. інфляційних нарахувань, 2000 грн. пені та 2852 грн. судового збору.

        Рішенням від 22 червня 2015 року, справа № 915/681/15, у зв’язку із неналежним виконанням зобов’язань за договором позики № UOP-2.011-61-Д-13-61/965 від 16.09.2013р., з Державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» на користь Концерну стягнуто 4 млн. грн. основного боргу, 90739 грн. 3% річних, 2199680 грн.  інфляційних нарахувань, 94794 грн. пені та 73080 грн. судового збору.

        Рішенням від 11 червня 2015 року, справа № 914/1483/15, у зв’язку із неналежним виконанням зобов’язань за договором позики, з Державного підприємства «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут» на користь Концерну стягнуто 11 000 000 грн. основного боргу, 103 068 грн. 3% річних, 2 233 000 грн. інфляційних втрат, 1 177 150 грн. пені та 73 080 грн. в рахунок судового збору.

        Тривале неузгодження питання щодо продовження дії договорів позики, неспроможність підприємств – учасників своєчасно повернути отриману фінансову допомогу (позику), звернення Концерну до судів щодо примусового стягнення заборгованості з підприємств – учасників, нарахування штрафних санкцій, пені тощо призвело до додаткових витрат підприємств – учасників на загальну суму понад 11 млн. грн., що ускладнило і без того тяжкий фінансовий стан підприємств.

        Несвоєчасне повернення Концерну поворотної фінансової допомоги підприємствам-учасникам є підставою для нарахування Концерном штрафних санкцій за договорами позик.

        Протягом 2017, 2018 років, Концерном також укладалися договори про надання послуг цивільно-правового характеру з фізичними особами та договори про надання юридичних, консультаційних послуг з юридичними особами.

        Про це свідчать звіти про укладені договори оприлюднені відповідно до законодавства на офіційному веб-сайті ProZorro 

        Зокрема, протягом вказано періоду Концерном укладалися наступні договори:

  • від 29.12.17 № UOP-2-183-Д-17 із ФОП КИЦЕНКО ДЕНИС МАКСИМОВИЧ, щодо здійснення процесуальних дій необхідних для захисту інтересів Концерну в межах справи № 757/57875/17-ц на суму 648 296,00 UAH без ПДВ (20%) з 29.12.2017 по 31.12.2018.
  • від 02.07.2018 № UOP-2-79-Д-18 із РОМАНЕНКО ОЛЕНОЮ ВОЛОДИМИРІВНОЮ, щодо аналізу, вивчення, дослідження юридичних питань на суму 64 800,00 UAH без ПДВ (20%) з 02.07.2018 по 30.09.2018.
  • від 04.07.2018 № UOP-2-81-Д-18 із ЗАТУЛІЙ МИКОЛОЮ ВІКТОРОВИЧЕМ, щодо аналізу, вивчення, дослідження юридичних питань, консультування, розроблення юридичних висновків, розробка та перевірка проектів нормативно-правових актів, договорів, листів, виконання інших завдань правового характеру на суму 51 000,00 UAH без ПДВ(20%) з 04.07.2018 по 31.08.2018.
  • від 17.07.2018 № UOP-2-85-Д-18 з ТОВ АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС, щодо надання послуг з юридичних консультацій та правового інформування на суму в 900 000,00 UAH з ПДВ(20%) з 17.07.2018 по 31.12.2018
  • від 06.08.2018 № UOP-2-98-Д-18/1 з ТОВ «АДВОКАТСЬКА ФІРМА «ДИНАСТІЯ», щодо надання послуг щодо складання та подання до суду необхідних процесуальних документів у трудових спорах на суму в 487 090,00 UAH без ПДВ(20%) з 06.08.2018 до моменту надання послуги у встановленому Договором обсязі.

        Загалом, протягом 2017, 2018 років було укладено через електронні майданчики договорів про надання юридичних послуг на загальну суму 2 151 186 грн.

        Особливої уваги заслуговує договір від 29.12.17 № UOP-2-183-Д-17 щодо здійснення процесуальних дій необхідних для захисту інтересів Концерну в межах справи № 757/57875/17-ц на суму 648 296 грн. 00 коп. Згідно з інформацією в Єдиному державному реєстрі судових рішень, справа № 757/57875/17-ц спрямована колишнім працівником Концерну про стягнення заробітної плати (середній заробіток за час затримки) у розмірі 64 851,40.

        Представниками Концерну у даній справі були Вересоцький М. В., Перегонцев І. А., Божков Т. І., Шаповалова К. Г., але, ніяк не КИЦЕНКО ДЕНИС МАКСИМОВИЧ, з яким укладався договір, а сума позову — у 10 разів менша за суму відповідного договору.

        Печерський районний суд міста Києва у задоволенні позовних вимог відмовив. 18.07.18 справу направлено до апеляційного суду.

        Відразу після направлення справи на апеляційний розгляд Концерном укладено договір від 06.08.2018 № UOP-2-98-Д-18/1 з ТОВ «АДВОКАТСЬКА ФІРМА «ДИНАСТІЯ», щодо надання послуг із складання та подання до суду необхідних процесуальних документів у трудових спорах на суму у 487 090,00 UAH.

        Договором від 04.07.18 № UOP-2-81-Д-18 із ЗАТУЛІЙ МИКОЛОЮ ВІКТОРОВИЧЕМ, Концерну надані послуги щодо аналізу, вивчення, дослідження юридичних питань, консультування, розроблення юридичних висновків, розробка та перевірка проектів нормативно-правових актів, договорів, листів, виконання інших завдань правового характеру на суму 51 000,00 UAH.

        Відповідно до пункту 12 постанови КМУ від 31.08.11 р. № 993 «Деякі питання Державного концерну «Укроборонпром», Концерн відповідно до законодавства має право брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва з іноземними державами.

        Тобто, Концерн замовляє послуги, виконання яких покладено безпосередньо на Концерн та його працівників.

        Чи можливе таке, якби підприємствами управляло міністерство?!

        А замовлення послуг юридичних консультації на 5 місяців від ТОВ “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС” на суму в 900 000,00 UAH взагалі виглядає дивним.

        Аудиторське дослідження господарської діяльності Концерну засвідчило повну залежність утримання апарату Концерну від внесків його учасників та неспроможність Концерну здійснювати свої витрати за рахунок доходів, які не пов’язані із надходженнями цих внесків.

        Концерн до цього часу не визначив єдиного підходу (критеріїв) до розміру річного (квартального) внеску для всіх учасників, збільшуючи розміри внесків для окремих учасників та звільняючи інших (імовірно лояльних) від їх сплати.

        Незважаючи на те, що основний дохід Концерну – це внески його учасників, фонд оплати праці у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшено майже удвічі. При цьому на підприємствах, які загалом перерахували внесків у 2015–2016 роках майже на 105 млн грн, середньомісячна заробітна плата у середньому становила від 5,7 тис. грн. до 7,6 тис. грн, тоді як у Концерні – від 13,8 тис. грн. до 24,8 тис. гривень.

 

        Ось така користь, підтримка і допомога підприємствам — учасникам від уповноваженого суб’єкта господарської діяльності з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі — Державного концерну “Укроборонпром”.

Лев Дронов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Optionally add an image (JPEG only)