Укроборонпром. Кінець історії?

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від __ _______ 2021 р. № ___

Київ

 

Про ліквідацію Державного концерну «Укроборонпром»

Відповідно до частини 1 статті 5 та частини 1 статті 6 Закону України «Про управління об’єктами, державної власності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Ліквідувати Державний концерн «Укроборонпром».
 2. Утворити комісію з ліквідації Державного концерну «Укроборонпром».
 3. Затвердити головою ліквідаційної комісії ___________________.
 4. Голові комісії:
 • затвердити персональний склад комісії;
 • забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державного концерну «Укроборонпром»;
 • поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи або надати ліквідаційний баланс концерну.

Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості:

 • забезпечити здійснення функцій і повноважень Державного концерну «Укроборонпром» стосовно підприємств, включених до його складу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1221 «Про утворення Державного концерну «Укроборонпром» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 6) та акціонерних товариств повноваження з управління корпоративними правами держави яких було передано Державному концерну «Укроборонпром» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 716 “Деякі питання управління Державним концерном “Укроборонпром” корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 59, ст. 2378);

у місячний термін підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

 • проект Закону України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»;
 • пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови.
 1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається (№№ 1221 від 29.12.2010, 993 від 31.08.2011 та інші)

Прем’єр-міністр України                                             Денис ШМИГАЛЬ


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради Закону України Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі».

 

Представлятиме законопроект у Верховній Раді Віце-Прем’єр-Міністр України-Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Уруський Олег Семенович.

 

Додаток:

 1. Текст законопроекту на 1 арк.
 2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.
 3. Пояснювальна записка на _ арк.
 4. Текст законопроекту в електронній формі.

 

Прем’єр-міністр України                                             Денис ШМИГАЛЬ

 


Проект

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

“___”_____ 2021 р.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»

(Відомості Верховної Ради, 2012, № 4, ст. 23)

Верховна Рада України постановляє:

 1. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради, 2012, № 4, ст. 23).
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                    Д. РАЗУМКОВ

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»

P.S.

Проект підготовлено, але йде боротьба.

Так само, як і з колишнім директором Укроборонпрому романовим. Інформація про його звільнення була оприлюднена на сайті, але цей діяч всіх часів та народів енергійно гріб плавниками та ліпив договорняки де тільки міг. Нічого не вийшло. Через місяць змили. 

Документ розвінчує «лапшу», що УОП – священна корова та її неможливо ліквідувати.

Чекаємо

Лев Дронов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Optionally add an image (JPEG only)