Про державне оборонне замовлення.

Альтернативний законопроект.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про державне оборонне замовлення

Цей Закон визначає загальні правові засади та порядок формування державного оборонного замовлення, регулювання відносин, пов’язаних з його плануванням, особливостями розміщення та визначення процедур закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки (далі — продукція оборонного призначення), а також пов’язаних з ними робіт і послуг(далі — роботи і послуги оборонного призначення) у мирний час та особливий період.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні положення

1. Планування, формування, розміщення та виконання оборонного замовлення здійснюються з дотриманням вимог та елементів загальнодержавної системи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні (адміністративно — правового режиму секретності та охорони службової інформації).

Інформація щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонного замовлення може бути відкритою або з обмеженим доступом (таємна, службова, конфіденційна).

2. Ступінь обмеження доступу до інформації з планування, формування, розміщення та виконання оборонного замовлення визначається згідно із законодавством суб’єктами оборонного замовлення відповідно до їх повноважень, прав та обов’язків.

3. Номенклатура основних показників оборонного замовлення на продукцію і роботи і послуги оборонного призначення формується із застосуванням класифікатора предметів постачання НАТО (NATO Multilingual Supply Classification Handbook (ACodP-2), прийнятому країнами НАТО відповідно до угоди зі стандартизації STANAG3150.

4. Державні інвестиції у створення нових та нарощення існуючих виробничих, у тому числі, мобілізаційних потужностей, для підготовки виробництва продукції оборонного призначення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику,за погодженням з державним замовником, який прийняв її на озброєння.

5. Держава в особі державних замовників гарантує оплату поставок продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

6. Захист інтересів національного виробника (підприємств, які мають стратегічне значення для національної безпеки і оборони держави) здійснюється шляхом включення таких підприємств у реєстр спеціалізованих наукових установ, конструкторських бюро, інших, спеціалізованого профілю підприємств, на яких першочергово розміщується оборонне замовлення без проведення конкурентних процедур та без залучення іноземних суб’єктів господарювання.

7. Розміщення оборонного замовлення здійснюється за принципом максимального використання виробничого і науково-технічного потенціалу України, як держави, з урахуванням Стратегії воєнної безпеки.

8. Вибір матеріалів іноземного походження, а також комплектувальних виробів загально-технічного та спеціального призначення, інших складальних одиниць здійснюється виконавцем дослідно-конструкторської роботи на стадії  конструювання озброєння, військової і спеціальної техніки з урахуванням Стратегії воєнної безпеки держави.

9. Державний контракт на виконання робіт з поставлення на виробництво зразка може укладатися до завершення дослідно-конструкторської роботи в разі, коли вона перебуває на етапі технічного проектування, за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі вмотивованого клопотання державного замовника, погодженого уповноваженим органом.

10. У разі   невиконання   державним  замовником  зобов’язань  за державним  контрактом,  повної  або  часткової  його  відмови  від закупівлі   продукції,   виготовленої   за  державним  контрактом, відшкодування виконавцю завданих збитків,  включаючи очікуваний  і неодержаний  прибуток,  здійснює  державний замовник,  за винятком випадків, передбачених законодавством.

11. Договірні відносини між державним замовником, виконавцем і співвиконавцями оборонного замовлення будуються за принципом рівності сторін.

12. Виконавець оборонного замовлення  використовує для своїх потреб науково-технічну продукцію та об’єкти права інтелектуальної власності, що створені ним під час виконання державного оборонного замовлення, з урахуванням особливостей, визначених статтею 11 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”.

13. Використання для власних потреб виконавцями та співвиконавцями оборонного замовлення науково-технічної продукції та об’єктів права інтелектуальної власності, що придбані під час виконання державного оборонного замовлення, здійснюється лише за погодженням з державним замовником з оборонного замовлення відповідно до державного контракту з оборонного замовлення.

Стаття 2. Сфера дії закону.

Дія цього Закону поширюється на закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, їх складових частин, а також на роботи і послуги, які виконуються на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Закупівлі іншого військового майна, а також виконання робіт з проектування та будівництва об’єктів і споруд оборонного та…

Завантажити повністю у форматі Word: Про державне оборонне замовлення. Проект закону.

Лев Дронов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Optionally add an image (JPEG only)