Перетворення казенних підприємств Укроборонпрому в акціонерні товариства

Цей матеріал гарно доповнює стаття: «Реформа Укроборонпрому продовжується. Але є нюанси»

Понад дев’ять років тому Кабінет Міністрів України своїм рішенням (постанова КМУ від 21.03.2012 № 223) реорганізував 18 казенних підприємств, що входять до складу Державного концерну «Укроборонпром», шляхом їх перетворення у державні комерційні підприємства, доручивши концерну здійснити відповідні заходи з їх реорганізації.

Таке рішення Уряду пов’язане, в першу чергу, з тим, що казенні підприємства здійснюють господарську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого вони входять (Господарський кодекс України, стаття 77)

Водночас Концерн, як уповноважений Кабінетом Міністрів суб’єкт господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, квазігосподарська структура, що існує на внески підприємств-учасників, не є розпорядником бюджетних коштів, не є суб’єктом правових відносин за державним оборонним замовленням і зовнішньоекономічними договорами (контрактами), за статутом не несе відповідальності за зобов’язаннями його підприємств-учасників, — не в змозі виконувати зазначену вимогу Господарського кодексу (завантажити казенні підприємства виробничими завданнями).

Однак, протягом дев’яти років концерн так і не виконав у повному обсязі зазначене рішення Уряду.

Чомусь залишились не перетвореними наступні казенні підприємства:

14313866 Казенне підприємство Науково-виробничий комплекс “Іскра”  — фактично єдине підприємство, що успішно працює, але чомусь не перетворено;

14311844  Донецький казенний завод хімічних виробів  (на окупованій території);

14308351 Рубіжнянський казенний хімічний завод “Зоря”  (13 млн податкового боргу)

14312683 Хімічне казенне об’єднання імені Г.І. Петровського  (на окупованій території);

14315351 Казенне підприємство Шосткинський казенний завод “Зірка”  (знаходиться у стані припинення з 2013 р.);

08326540 Казенне підприємство “Зміївський ремонтний енергомеханічний завод” (знаходиться у стані припинення з 2012 р.).

 

Можливо, щоб приховати факт невиконання цього рішення Уряду Укроборонпромом під час підготовки законопроєкту № 3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», внесені зміни до цілої низки базових законів в частині перетворення казенних підприємств в акціонерні товариства.

Наприклад:

«2) у Господарському кодексі України статтю 76 доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Казенне підприємство може бути перетворене у державне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, у порядку, встановленому законом.»;

 «14. З метою виконання заходів із підготовки підприємств до реорганізації та безоплатної передачі майна у порядку, передбаченому Законом України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», майно державного унітарного підприємства, в тому числі казенного підприємства, яке є учасником Державного концерну «Укроборонпром», господарського товариства, визначеного частиною першою статті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, на підставі ухвали господарського суду заміняється іншим майном, вартість якого не є меншою, ніж вартість майна, щодо якого встановлено обтяження щодо розпорядження та яке заміняється, у тому числі майном, переданим відповідному суб’єкту господарювання (боржнику) за рішенням уповноваженого суб’єкта управління. Ухвала господарського суду постановляється на підставі клопотання боржника або уповноваженого суб’єкта управління. Відповідно до ухвали господарського суду щодо майна боржника, яке замінюється, підлягають скасуванню заходи щодо забезпечення вимог кредиторів, у тому числі арешти такого майна, чи інші обтяження щодо розпорядження таким майном, та таке майно за рішенням уповноваженого суб’єкта  управління може бути передане боржником у порядку, передбаченому Законом України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». Задоволення вимог кредиторів може здійснюватися боржником за рахунок переданого уповноваженим суб’єктом управління іншого майна.»;

4) розділ Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2019 р., № 42, ст. 237) доповнити пунктом 44 такого змісту:

«44. Положення частини другої статті 22 цього Закону не застосовуються до випадків реорганізації державних комерційних підприємств, у тому числі казенних підприємств, які є учасниками Державного концерну «Укроборонпром», а також утворення Кабінетом Міністрів України акціонерного товариства шляхом перетворення Державного концерну «Укроборонпром» відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».»;

4) розділ Х «Прикінцеві положення» Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2019 р., № 42, ст. 237) доповнити пунктом 44 такого змісту:

«44. Положення частини другої статті 22 цього Закону не застосовуються до випадків реорганізації державних комерційних підприємств, у тому числі казенних підприємств, які є учасниками Державного концерну «Укроборонпром», а також утворення Кабінетом Міністрів України акціонерного товариства шляхом перетворення Державного концерну «Укроборонпром» відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».»;

9) у статті 3 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 32, ст. 413) слова «підприємства оборонно-промислового комплексу» в усіх відмінках замінити словами «державні підприємства, в тому числі казенні підприємства оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державного концерну «Укроборонпром», а також державні підприємства, утворені Державним концерном «Укроборонпром»,» у відповідному відмінку;

10) у Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016, №  30, ст.  542; 2017, №   7-8, ст.  50, №  48, ст.  436):

частину другу статті 18 доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6) невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після одержання відповідного звернення від Державного концерну «Укроборонпром», акціонерного товариства, утвореного Кабінетом Міністрів України шляхом перетворення Державного концерну «Укроборонпром», державного унітарного підприємства, в тому числі казенного підприємства, яке є учасником Державного концерну «Укроборонпром», господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, визначеного частиною першою статті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», вчинити дії щодо зняття арешту з майна, щодо якого було здійснено заходи із заміни, передбачені статтею 4 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».»;

12) отримання виконавцем від Державного концерну «Укроборонпром», акціонерного товариства, утвореного Кабінетом Міністрів України шляхом перетворення Державного концерну «Укроборонпром», державного унітарного комерційного підприємства, в тому числі казенного підприємства, яке є учасником Державного концерну «Укроборонпром», господарського товариства, визначеного частиною першою статті 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» звернення про зняття арешту в порядку, передбаченому статтею 4 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».»; 

Виникає питання: з якою метою Укроборонпром при підготовці законопроєкту № 3822 вдався до маніпуляції, знаючи, що всі казенні підприємства, які входять до його складу, давним-давно рішенням Уряду реорганізовані у державні комерційні підприємства (постанова КМУ від 21.03.2012 № 223) та прописав у законопроєкті № 3822: «казенні підприємства оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державного концерну «Укроборонпром» ?

Особливу інтригу викликає казенне підприємство Науково-виробничий комплекс “Іскра, м. Запоріжжя, успішно працює.

Як завжди, диявол ховається в деталях, які можуть стати відомими нам після реформування підприємств оборонно-промислового комплексу за схемою Укроборонпрому, втіленою у прийнятому законопроєкті № 3822.

Лев Дронов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Optionally add an image (JPEG only)